Välkommen till

Företaget

K4 Elektriska AB utför installation av el-. tele- och dataanläggningar. Vi tillhandahåller dessutom service och underhåll på samtliga av dessa anläggningsdelar.

Våra åtaganden inom elinstallationer omfattar alla arbeten inom kraft och belysning. Vår behörighet innefattar även arbeten på högspänningsanläggningar över 1kV.

Vi utför installationer av datanät, brandlarm, säkerhets- och passagekontrollanläggningar.

Vårt speciella kunnande inom data och kommunikation gör att vi dessutom tillhandahåller installation, driftsättning samt felservice och IT-support av dataanläggningar och dataprodukter, såväl hårdvara som mjukvara.

Vi utför all teledokumentation med egen personal och tillhandahåller därför utförlig registrering. Ritningar och handlingar utförs i Auto Cad datamedia.

Våra uppdrag utförs, om så önskas, även på totalentreprenadsåtagande där vi står för helhetsansvaret och utför den tekniska anläggningskonstruktionen.

Vår försäkring är tecknad enligt gällande försäkringsvillkor för allmän ansvarighetsförsäkring.

Våra leveransbestämmelser följer vår branschorganisations rekommendationer EL92 samt i övrigt ABT06/AB04.

Vi arbetar enligt ISO 9001 och 14001 och vi följer vår utarbetade miljöpolicy.SBSC