Välkommen till

Tjänster

Våra verksamhetsgrenar:

  • Entreprenader
  • Rot och service
  • Tele och data
  • IT-support
  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Passageanläggningar
  • CCTVEntreprenader

Här handlägger vi större objekt.

Våra åtaganaden omfattar såväl utförande- som totalentreprenader.

Våra beställare är som regel byggbolag, fastighetsbolag, offentlig förvaltning etc.


Rot och service

Här handlägger vi mindre objekt samt reparation och underhållsarbeten.

Våra kunder här är oftast kommuner, fastighetsförvaltare, industrier etc., men även den privata marknaden tillhör våra kunder.


Tele och data installationer

Här handlägger vi våra åtaganden vad avser datanät, brandlarm, säkerhetslarm, passagekontoll samt övriga teleinstallationer.

Vi utför också konstruktion, dokumentation och registrering.


IT-Support

Vår avdelning IT-support utför drift och underhåll av dataanläggningar till små och medelstora företag där man ofta saknar egen systemtekniker.

Vi levererar också nyckelfärdiga datainstallationer där vi avlämnar driftfärdiga anläggningar med såväl ledningsinstallationer som leverans av mjuk- och hårdvara.

Fjärrsupport: 


SBSC