Coronaviruset, Covid-19s spridning i Sverige har skapat oroligheter och vi på K4 Elektriska tar situationen på största allvar.
Det är viktigt att du som kund och uppdragsgivare ska vara trygg med att arbeta tillsammans med oss och att du vet hur vi agerar i denna unika situation.

Det här gör vi på K4 Elektriska

Vi påminner och uppmanar också våra medarbetare och samarbetspartners att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, vara uppmärksamma på symtom kopplade till Covid-19 och att vara extra noggranna med handhygienen.

Känner man sig sjuk måste man stanna hemma tills man blir frisk.

Vår ambition är att alla som arbetar både hos oss och med oss ska vara trygga med våra rutiner och veta att vi är väl förberedda på hur vi ska agera vid eventuella sjukdomsfall och andra scenarion.

K4 Elektriska följer fortsatt utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noggrant.