PROJEKT

Pågående projekt

Norra Latin
 • Ombyggnation till skola
 • Installation av kraft, belysning, tele, data, passage och brandlarm
 • Utförande entreprenad
 • Byggtid: 2023-2024
 • Beställare: In3prenör
Ny vårdbyggnad, Danderyds Sjukhus
 • Nybyggnation
 • Installation av kraft, belysning, tele, data, brandlarm, passagesystem och inbrottslarm
 • Utförande entreprenad
 • Byggtid: 2022-2024
 • Beställare: Locum
Älvsjö depån
 • Nybyggnation & ombyggnad av pendeltågsdepå
 • Installation av kraft, belysning, tele, data, brandlarm, passage, in & utfartsystem, Nödfrånkopplingssystem
 • Utförande entreprenad
 • Byggtid: 2021-2026
 • Beställare: NCC
Bilia Nacka
 • Nybyggnation & ombyggnad av bilanläggning
 • Installation av kraft, belysning, tele, data, passage, brandlarm
 • Utförande entreprenad
 • Byggtid: 2022-2024
 • Beställare: Zengun
Lunda & Råsta Bussdepåer
 • Nybyggnation av teknikhus för elanläggning
 • Installation av kraft, belysning, styr, Kyla & värme, brandlarm datanät
 • Utförande entreprenad
 • Byggtid: 2023-2024
 • Beställare: Cobab
Kv. Forskaren
 • Nybyggnation av kontorsbyggnad
 • Installation av kraft, belysning, datanät, brandlarm, passage och inbrottslarm
 • Utförande entreprenad
 • Byggtid: -2024
 • Beställare: Zengun

K4 Elektriska AB
Enebybergsvägen 14
182 36 Danderyd

08-631 99 00

Jour (Endast avtalskund)
08-558 078 29

mailto@k4el.se